İŞKUR’un yaptığı davetlerden hangilerine katılmak zorunlu? Hangi davetlere katılmazsam işsizlik maaşım kesilir? İşsizlik maaşı kesilme sebepleri.

  İŞKUR’a kaydı bulunanlara veya işsizlik maaşı alanlara İŞKUR tarafından kısa mesaj (SMS) ve e-posta ile iş görüşmesi davetleri, meslek kurslarına katılım daveti gibi bilgilendirmeler yapılmaktadır. İşsizlik maaşı alınıyorsa İŞKUR tarafından gönderilen davet mesajları daha dikkatli incelenmelidir. Bazı davetlere katılmak zorunluyken bazılarına katılmak zorunda olmayabilirsiniz.

  Hangi Mesajlar Dikkate Alınmalı?

  Örneğin: İŞKUR tarafından gelen mesajda “... firmasının 10 OCAK PERŞEMBE günü saat 10.00’da İŞKUR’da yapılacak toplu iş görüşmesine davet edildiniz.” yazıyorsa ve bu görüşmeden bahsedilen örnek mesajdaki gibi bir toplu iş görüşmesi daveti ise işsizlik maaşını etkilemez.

  İŞKUR tarafından gönderilen mesajın başında rakamlardan oluşan bir kod varsa ve firma bilgileri verilmişse o iş görüşmesine katılmak gerekiyor. Aksi taktirde işsizlik maaşı kesilebilir. Herhangi bir sebeple görüşmeye gidilmeyecekse bu durumu size atanan İŞKUR danışmanı ile görüşmek ve mazeret bildiren bir açıklama yapılmalıdır.

  İŞKUR İşsizlik Maaşının Kesilmesi

  İŞKUR İşsizlik Maaşı Neden Kesilir?

  İŞKUR tarafından davet edilen iş görüşmelerine haklı bir sebebi olmaksızın katılmayanların işsizlik maaşı kesilmektedir. Davet edilen işin gerektiği mesleki uygunluğa sahip olmak, daha önce çalışılan işteki koşullara ve maaşa uygunluk ve bulunulan belediye sınırlarında olmak gibi durumlar davete katılma zorunluluğunu belirlemektedir.

  İŞKUR’dan İşsizlik ödeneği almakta iken

  • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
  • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
  • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.
  İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sair Ödeme ve Sair Kesinti Nedir?

  İşsizlik maaşı alınan dönemde kayıt dışı olarak bir iş yerinde çalışılmasının tespiti halinde de işsizlik maaşı kesilmektedir.

  Paylaş.