Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma maaşına nasıl başvuru yapılır? Kısa çalışma ödeneği neden yatmıyor? E-devlet üzerinden kısa çalışma ücreti başvurusu.

  Sektörde oluşabilecek genel sorunlar, ekonomik zorluklar ve deprem, sel, yangın, heyelan, salgın hastalıklar ve terör gibi zor durumlarda iş yerleri çalışma sürelerini kısaltmakta veya geçici süre ile durdurmaktadır. Bu esnada çalışamayan personel ise gelir kaybı yaşamak durumunda kalabiliyor.

  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Koşulları

  İş yerindeki haftalık normal çalışma süresinden daha az çalışıldığı (1/3 oranında) veya iş yerinin faaliyetlerini dört hafta ve üzerinde bir süre durdurduğunda sigortalılara çalışılamayan süre boyunca destek ödemesi yapılmasıdır. İŞKUR tarafından maksimum üç aylık bir ödeme yapılır. Kısa çalışma ödeneği özel durumlarda uzatılabilmektedir.

  Kısa Çalışma Kapsamında İŞKUR; Çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ödenmesi gibi destekler sağlanıyor.

  İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği

  1/3 Oranı ne demek? 4857 sayılı İş Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu bakımdan işyerinde çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılmasından bahsedebilmek için işyerinde çalışma süresinin haftalık 30 saat veya aşağısında olması gerekmektedir.

  İşverenin İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti yapılması gerekiyor.

  Ancak iş yerinin kendi yönetiminden kaynaklanan ekonomik zorluklar nedeniyle çalışma süresi azaltılması veya faaliyetlerin geçici süre ile durdurulması bu kapsamda değildir.

  Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Başvurulur?

  İşverenin kısa çalışma talebinin onaylanmış, çalışanın isminin kısa çalışmaya katılacaklar listesinde olması ve gerekli çalışma süresi ve prim ödeme şartlarının sağlanıyor olması gerekmektedir.

  Kısa Çalışma Ödeneği Hak Ediş: Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir. Bu kapsamda işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 600 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

  İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Maaşı Düşüklüğü

  Prim ödeme şartı sağlanamıyorsa; daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

  Kısa çalışma ödemesi alabilmek için başvuruları çalışan değil işverenin e-devlet üzerinden yapması gerekmektedir.

  Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

  Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

  Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

  Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

  Kısa çalışma ödeneğinin hesaba yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden T.C Kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Kısa çalışma ödeneği sorgulaması yapmak için tıklayın.

  Kısa Çalışma Ödeneği Neden Kesilir?

  Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

  Paylaş.