E-Nabız sistemine işlenmiş olan hatalı teşhis/tanı sildirme başvurusu yapılabilir veya ilaç, tetkik, reçete gibi pek çok sağlık verisinin hatalı olduğu düşünülüyorsa aşağıda bahsedilen koşullar yerine getirilerek sağlık verisi kayıt sildirme başvurusu yapılmalıdır.

  E-Nabız sisteminde geçmişten bugüne kadar yapılan bütün hastane ziyaretleri, konulan hastalık tanıları, uygulanan muayeneler, test ve tahlil sonuçları, yazılan reçeteler ve kullanılan ilaçlar gibi bütün kişisel sağlık verileri bulunmaktadır.

  Herhangi bir aile hekimliği, acil servis veya hastanede yapılan muayene sonrasında muayeneyi uygulayan doktor, kesin hastalık tanısını veya hastalık adı, tanımlanmamış tanı gibi ibareleri seçerek e-nabız sistemine girmektedir.

  Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi, sürücü belgesi, pilotluk, sporcu başvuruları gibi sağlık durumunun çok önemli olduğu durumlarda daha önce konulan hastalık tanıları önem kazanmaktadır.

  • Bir işi/görevi yapmaya engel olabilecek herhangi bir hastalığa sahip olunmaması,
  • Kronik/süreğen rahatsızlıkların bulunmaması,
  • Psikiyatrik ilaç kullanımı olmaması,

  gereken durumlarda, e-nabız hastalık geçmişinde daha önceden konulmuş tanılar veya tanımlanmamış tanılar engel teşkil edebilmektedir. E-Nabız’daki sağlık verilerine başvuru yapılan kamu kurumları erişim sağlayabilmekte veya bilgi talep edebilmektedir.

  E-Nabız Tanı Sildirme

  E-Nabız Tanı Sildirme İşlemi

  E-Nabız sistemine işlenmiş olan tanı ve/veya işlem, ilaç, tetkik, reçete gibi veriler doğrudan silinememektedir. E-Nabız sisteminde bulunan ve hatalı olduğunu düşündüğünüz tanı, reçete ve her türlü muayene bilgileri, ilgili sağlık kurumuna dilekçe yazılarak silinebilmektedir.

  Başvuru dilekçesinin yanında mutlaka hatalı durumu ispatlayan resmi bir belgeye de ihtiyaç duyulmaktadır.

  Hatalı Giriş Yapan Hekime Başvurarak Kayıt Sildirme

  Hatalı sağlık kaydı girişi yaptığı veya tanı koyduğu düşünülen hekime veya o hastanenin başhekimine gidilerek; Hasta T.C No, Adı -Soyadı, sağlık kaydına ilişkin tarih ve silinecek/değiştirilecek sağlık kaydına yönelik açıklamanın net şekilde belirtildiği, hekimin veya başhekimin sağlık kaydının silinmesine/düzeltilmesine ilişkin uygunluğunun bulunduğu ve hekimin kaşesinin/imzasının olduğu bir belge alınmalıdır.

  İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2 Dakikada İnternetten E-Devlet Şifresi Alma, Şifre Bulma

  Hatalı olduğunu düşündüğünüz sağlık kaydınızın silinmesi/değiştirilmesi talebi için “SAĞLIK VERİSİ DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU” ile birlikte en yakın İl Sağlık Müdürlüğüne giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. (Formu il sağlık müdürlüğünden temin edebilirsiniz.)

  NOT: Sağlık kaydında yer alan hekim tarafından sağlık kaydının silinmesi/düzeltilmesine uygunluk verilmemişse sağlık kaydı hiçbir şekilde silinemez.

  Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvurarak Kayıt Sildirme

  Eğer sağlık kaydında yer alan/tanı koyan hekime ulaşılamıyorsa; Sağlık kaydının size ait olmadığına dair Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alacağınız bir heyet raporu ile birlikte en yakın İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

  Heyet raporunda bulunan “Kişinin mevcut durumunda belirtilen rahatsızlık bulunmamaktadır.” veya “Muayenesi normaldir.” şeklinde mevcut durumunuz ile ilgili verilen kararlara göre bir kayıt silme değerlendirmesi yapılamaz.

  Silinmesini/düzeltilmesini talep ettiğiniz sağlık kaydınıza ilişkin ilgili tarihteki durumunuz dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre işlem yapılır. Heyet raporunun değerlendirilmesi İl Sağlık Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon oluşturularak tarafından yapılır.

  E-Nabız Kullanılan İlaç Sildirme İşlemi

  E-Nabızda görünen bir ilacın/reçetenin silme işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilacın herhangi bir eczaneden alınmadığına dair Medula ilaç döküm listesinin de İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak başvuruda iletilmesi gerekmektedir. Aksi durumda Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bir değişiklik yapılamaz.

  Paylaş.